Řešení pro technické služby města

Kvalitní technické služby města jsou důležitým předpokladem spokojenosti občanů.  Úkoly, které město musí plnit, jsou velice rozmanité. Velkým přínosem tohoto řešení v ERP HELIOS je jednotné prostředí pro administrativní správu všech středisek TS s využitím společné datové základny.

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení známe všichni. I to patří mezi zařízení, které podléhá pravidelným kontrolám a revizím.

I nahlášené neplánované opravy nebo poruchy tak správce může řešit z jednoho místa v  systému HELIOS.

 • Plán revizí a údržby.
 • Dispečink poruch osvětlení.
 • Sledování odpracované doby pracovníků.
 • Možné využití údržby v mobilním zařízení
TSsvetlo

Čištění a údržba  komunikací 

Víte, že pravidelné čištění komunikací snižuje prašnost ve městě a zlepšuje životní prostředí?

 • Blokové a individuální čištění ulic.
 • Sledování nákladů na čištění jednotlivých komunikací.
 • Evidence závad komunikací a dopravního značení.

Péče o zeleň

Zelené, přírodní plochy mají značný význam pro občany města. Kromě estetické funkce plní velice významnou funkci produkce kyslíku a také ochlazují betonovou zástavbu. Všichni bychom asi chtěli žít v hezkém městě, plném zeleně. Technické služby města se obvykle starají o parky či jiné zelené plochy, které mají ve své správě. Efektivní péče o zeleň šetří finanční prostředky. To vše s pomocí tohoto rozšíření od firmy ECOdate.  

 • Plán sadby, osevu, sekání, postřiků a dalších činností.
 • Sledování nákladů na údržbu plochy zeleně, délky živých plotů.
 • Evidence pracovních výkonů pracovníků.
 • Optimální rozdělení udržované zeleně do celků.
 • Spotřeba materiálu na zakázky.

Správa hřbitova

Toto rozšíření ERP systému umožňuje evidovat smlouvy na pronájem hrobových míst, sledování plateb, evidenci změn v osobách nájemců a další údaje. HELIOS Vám v tomto také pomůže.

 • Nájemní smlouvy na libovolné období.
 • Evidence změn údajů o nájemci.
 • Zpětné doplacení dluhu za nájemné.
 • Časově rozlišené účtování tržeb z nájemného.

Svoz odpadu

Pravidelný svoz odpadu, plánování svozových tras a jejich frekvence ale i objednávky svozu kontejnerů na základě objednávky od občanů nebo firem pokryje tato funkcionalita plně integrovaná do informačního systému.  Zjednodušení práce zaměstnanců technických služeb může přispět k přesnější evidenci i výsledkům hospodaření organizace, obvykle zřízené i řízené městem.   

 • Pravidelné svozy odpadu od obyvatel nebo od individuálních objednatelů.
 • Svozy odpadu od firem.
 • Vazba na modul doprava umožňuje sledování nákladovosti svozu.

Podrobné informace o tomto rozšíření vám rádi sdělíme. Stačí, když nám dáte vědět.

Vytváříme řešení pro vyšší efektivitu každodenní práce

Evidence ochranných pomůcek

Evidence pracovních pomůcek

Rozšíření systému HELIOS "Evidence pracovních pomůcek" umožňuje evidenci ochranných pracovních pomůcek (OPP) nebo jakéhokoliv dalšího vybavení vydaného zaměstnanci. V informačním...

Zobrazit více >>