Řešení pro technické služby města

Kvalitní technické služby města jsou důležitým předpokladem spokojenosti občanů.  Úkoly, které město musí plnit, jsou velice rozmanité. Velkým přínosem tohoto řešení v ERP HELIOS je jednotné prostředí pro administrativní správu všech středisek TS s využitím společné datové základny.

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení známe všichni. I to patří mezi zařízení, které podléhá pravidelným kontrolám a revizím.

I nahlášené neplánované opravy nebo poruchy tak správce může řešit z jednoho místa v  systému HELIOS.

 • Plán revizí a údržby.
 • Dispečink poruch osvětlení.
 • Sledování odpracované doby pracovníků.
 • Možné využití údržby v mobilním zařízení
TSsvetlo

Čištění a údržba  komunikací 

Víte, že pravidelné čištění komunikací snižuje prašnost ve městě a zlepšuje životní prostředí?

 • Blokové a individuální čištění ulic.
 • Sledování nákladů na čištění jednotlivých komunikací.
 • Evidence závad komunikací a dopravního značení.

Péče o zeleň

Zelené, přírodní plochy mají značný význam pro občany města. Kromě estetické funkce plní velice významnou funkci produkce kyslíku a také ochlazují betonovou zástavbu. Všichni bychom asi chtěli žít v hezkém městě, plném zeleně. Technické služby města se obvykle starají o parky či jiné zelené plochy, které mají ve své správě. Efektivní péče o zeleň šetří finanční prostředky. To vše s pomocí tohoto rozšíření od firmy ECOdate.  

 • Plán sadby, osevu, sekání, postřiků a dalších činností.
 • Sledování nákladů na údržbu plochy zeleně, délky živých plotů.
 • Evidence pracovních výkonů pracovníků.
 • Optimální rozdělení udržované zeleně do celků.
 • Spotřeba materiálu na zakázky.

Správa hřbitova

Toto rozšíření ERP systému umožňuje evidovat smlouvy na pronájem hrobových míst, sledování plateb, evidenci změn v osobách nájemců a další údaje. HELIOS Vám v tomto také pomůže.

 • Nájemní smlouvy na libovolné období.
 • Evidence změn údajů o nájemci.
 • Zpětné doplacení dluhu za nájemné.
 • Časově rozlišené účtování tržeb z nájemného.

Svoz odpadu

Pravidelný svoz odpadu, plánování svozových tras a jejich frekvence ale i objednávky svozu kontejnerů na základě objednávky od občanů nebo firem pokryje tato funkcionalita plně integrovaná do informačního systému.  Zjednodušení práce zaměstnanců technických služeb může přispět k přesnější evidenci i výsledkům hospodaření organizace, obvykle zřízené i řízené městem.   

 • Pravidelné svozy odpadu od obyvatel nebo od individuálních objednatelů.
 • Svozy odpadu od firem.
 • Vazba na modul doprava umožňuje sledování nákladovosti svozu.

Podrobné informace o tomto rozšíření vám rádi sdělíme. Stačí, když nám dáte vědět.

Vytváříme řešení pro vyšší efektivitu každodenní práce

Komerční smlouvy a Registr smluv

Funkcionalita „Komerční smlouvy“ slouží k evidenci smluvních dokumentů a vybraných parametrů jakýchkoliv smluv. Už nemusíte dohledávat výpovědní lhůtu, už nepromeškáte...

Zobrazit více >>