Naše služby

spojené s implementací ERP systému HELIOS iNuvio a jeho rozšířeními

Hotline a systémová podpora

Služba Hotline linky je určena všem smluvním uživatelům firmy ECOdate s.r.o., kteří užívají programové produkty řady HELIOS iNuvio. Je vhodná pro uživatele, kteří jsou proškolení a seznámeni s ovládáním programu.
Služba je poskytována přímo konzultanty implementační firmy ECOdate s.r.o. od 7 do 16 hodin na telefonním čísle 474 334 531.

Odborné konzultace

Naši konzultanti poskytují odbornou pomoc při provozu IS HELIOS iNuvio. Jedná se především o individuální školení, konzultace, metodickou pomoc. Tyto individuální služby poskytujeme v prostorách firmy ECOdate s.r.o. nebo přímo u zákazníků. Služby poskytujeme i formou vzdáleného přístupu.

V rámci odborné konzultace HELIOS iNuvio poskytujeme:

 • analytické práce
 • metodické konzultace
 • školení práce se systémem
 • konfigurace systému
 • nastavení číselníků
 • nastavení přístupových práv
 • nastavení uživatelského prostředí

Vzdálená správa

Standardně poskytujeme servisní zásahy pomocí vzdáleného přístupu. Spojení aktivně startuje a ukončuje uživatel. Po celou dobu může uživatel sledovat práci konzultanta. Dodavatel bez aktivity uživatele nemůže do systému vzdáleně vstoupit.

Servisní zásahy

Nabízíme možnost výjezdu k servisnímu zásahu již do několika hodin od nahlášení. Výše poplatku za výjezd je úměrná pohotovosti výjezdu. Je odstupňována do 1 hodiny, do 4 hodin, do 24 hodin. Čas se počítá pouze po pracovní dobu, která je v pracovní dny od 7 do 16 hodin. Po vzájemné dohodě, lze uskutečnit servisní zásah i mimo tyto hodiny.

Expertní konzultace

Expertní konzultace zahrnuje především:

 • tvorbu tiskových formulářů, přehledů a sestav
 • definování externích atributů a počítaných sloupců
 • definování nových vazeb mezi tabulkami
 • přejmenování atributů
 • vícenásobné vztahy

Instalace

ERP systém HELIOS iNuvio využívá pro ukládání dat databázový systém Microsoft SQL Server. Instalace systému HELIOS a MS SQL server je další službou, kterou poskytujeme.

Uživatelské úpravy

Potřebujete upravit funkcionalitu programu HELIOS iNuvio nebo dokonce naprogramovat nový modul? V rámci této služby Vám vyřešíme vaše zadání, které může být značně nestandardní.

Jedná se především o:

 • analýzu zadání
 • programování externích procedur, triggerů, definovaných pohledů
 • vývoj pluginů
 • napojení na jiný software, např. e-shopy, docházkové systémy, speciální výrobní programy, informační systémy mateřské společnosti

Objevte naše již hotová rozšíření systému HELIOS iNuvio

Zaujaly vás naše služby nebo rozšíření. Když nám dáte vědět, připravíme vám nabídku na míru.