Evidence pracovních pomůcek

Rozšíření systému HELIOS „Evidence pracovních pomůcek“ umožňuje evidenci ochranných pracovních pomůcek (OPP) nebo jakéhokoliv dalšího vybavení vydaného zaměstnanci. V informačním systému HELIOS je tak vždy k dispozici aktuální přehled vybavení zaměstnance včetně nezbytných informací například o termínu na další nárok.

Základní popis funkcionality Evidence pracovních pomůcek:

  • V systému HELIOS je každá pracovní pomůcka evidovaná vlastní kartou
  • Zaměstnanec má přiřazené jednotlivé pomůcky včetně detailů o ceně, datu převzetí, nejbližšího data nároku a jiných potřebných informacích.

 

  • Jednotlivé atributy pro evidenci mohou být změněné nebo doplněné podle potřeby daného oddělení a druhu pomůcek

Přehled v systému HELIOS

Přehled Evidence pracovních pomůcek nebo OPP je standardní součástí systému HELIOS.

Práce s funkcionalitou je stejná jako kdekoliv jinde v ERP HELIOS pomocí funkcí Nový , oprava, zrušit atd. Zobrazení lze přizpůsobit standardní funkcí NASTAV.

V případě ukončení pracovního poměru lze zůstatkovou hodnotu vyčíslit k danému dni a výběrem vhodné mzdové složky vytvořit zápis do následujícího výpočtu mzdy formou srážky. Jedná se zejména o pomůcky či osobní vybavení, které nelze vrátit a předat k užívání jinému zaměstnanci.   

Podrobné informace o tomto rozšíření vám rádi sdělíme. Stačí, když nám dáte vědět.

Vytváříme řešení pro vyšší efektivitu každodenní práce

Evidence ochranných pomůcek

Evidence pracovních pomůcek

Rozšíření systému HELIOS "Evidence pracovních pomůcek" umožňuje evidenci ochranných pracovních pomůcek (OPP) nebo jakéhokoliv dalšího vybavení vydaného zaměstnanci. V informačním...

Zobrazit více >>