Evidence pracovních pomůcek

Rozšíření systému HELIOS „Evidence pracovních pomůcek“ umožňuje evidenci ochranných pracovních pomůcek (OPP) nebo jakéhokoliv dalšího vybavení vydaného zaměstnanci. V informačním systému HELIOS je tak vždy k dispozici aktuální přehled vybavení zaměstnance včetně nezbytných informací například o termínu na další nárok.

Základní popis funkcionality Evidence pracovních pomůcek:

V systému HELIOS je každá pracovní pomůcka evidovaná vlastní kartou

Zaměstnanec má přiřazené jednotlivé pomůcky včetně detailů o ceně, datu převzetí, nejbližšího data nároku a jiných potřebných informacích.

Jednotlivé atributy pro evidenci mohou být změněné nebo doplněné podle potřeby daného oddělení a druhu pomůcek

Přehled v systému HELIOS

Přehled Evidence pracovních pomůcek nebo OPP je standardní součástí systému HELIOS.

Práce s funkcionalitou je stejná jako kdekoliv jinde v ERP HELIOS pomocí funkcí Nový , oprava, zrušit atd. Zobrazení lze přizpůsobit standardní funkcí NASTAV.

V případě ukončení pracovního poměru lze zůstatkovou hodnotu vyčíslit k danému dni a výběrem vhodné mzdové složky vytvořit zápis do následujícího výpočtu mzdy formou srážky. Jedná se zejména o pomůcky či osobní vybavení, které nelze vrátit a předat k užívání jinému zaměstnanci.   

Podrobné informace o tomto rozšíření vám rádi sdělíme. Stačí, když nám dáte vědět.

Vytváříme řešení pro vyšší efektivitu každodenní práce

Komerční smlouvy a Registr smluv

Funkcionalita „Komerční smlouvy“ slouží k evidenci smluvních dokumentů a vybraných parametrů jakýchkoliv smluv. Už nemusíte dohledávat výpovědní lhůtu, už nepromeškáte...

Zobrazit více >>