Odvádění operací ve výrobě

Aplikace „Odvádění výrobních operací“ umožňuje získat on-line aktuální informace o stavu a rozpracovanosti výroby. Přesné podklady jsou nezbytně nutné pro další operativní řízení, plánování, odstraňovaní problémů a také pro vyhodnocení efektivity pracovníka i výroby samotné.

Naši zákazníci po zavedení odvádění operací oceňují eliminaci možných chyb a zrychlení celého systému zadávání a možnosti vyhodnocení dat. Výrazným posunem je přechod z papírových lístků a přepisování na dotykové odvádění. Odváděním operací přímo elektronicky se odstraní přepisování, předejte se tak i možnému vzniku chyb v souvislosti s přepisováním. Data jsou v systému ihned, ne až druhý den nebo po konci směny či na konci měsíce. Management firmy zajímá efektivita práce zaměstnanců, jednotlivé operace nebo výrobku komplexně. Právě odvádění operací s časovým údajem pomůže porovnat plánované (normované) časy a skutečnost. Důležitým faktem je, že informace z odváděcích terminálů můžou sloužit přímo jako podklad pro mzdy pracovníků.

Konkrétní způsob realizace odvádění, tj. místo pro odvádění, jejich počet, volba technického provedení, odolnost a velikost displeje, zda je terminál fixně upevněný na zdi nebo raději víceúčelový mobilní hand-held terminál s menším displejem… Tyto otázky jsou vždy předmětem konkrétního řešení.

Aplikace „Odvádění výrobních operací“ umožňuje na základě snímání unikátního čárového kódu evidovat výrobní operace. S kódem výrobní operace je svázané i číslo výrobního příkazu nebo průvodky do výroby, zakázky, pracoviště a další relevantní údaje. Alternativně lze zobrazit na monitoru výrobní příkaz, „frontu práce“ nebo elektronický technický výkres. Odvádění operací tak může být plně elektronické.

Systém lze provozovat ve dvou evidenčních

  • Obsluha skenuje své osobní číslo a následně skenuje čárový kód operace z průvodky. Zadává čas operace, počet odvedených kusů, případně další údaje.
  • Obsluha skenuje osobní číslo a následně čárový kód operace. Pokud je tento kód načten poprvé, zapíše se start operace. Skenováním stejného kódu podruhé se ukončí operace a obsluha zadá počet odvedených kusů. Operace se ukončí i v případě naskenování nového kódu operace.režimech

Aplikace pracuje s nastavením funkcionalit dle požadavků uživatelů. Může to být například zobrazení zmíněné fronty práce, náhled nebo plné zobrazení výkresu, odpis materiálu, evidence zmetku, důvod zmetku apod.

Pořízená data mohou sloužit jako podklad ke zpětnému finančnímu vyhodnocení plánované a reálné výroby, optimalizaci výrobních norem anebo postupů. V systému je možné následně vyhodnotit efektivitu jednotlivých strojů nebo zaměstnanců s přímou provázaností do dalších funkcionalit systému HELIOS, například Mzdy, QMS, Řízení údržby, Controlling a jiné.

Aplikace je desktopové řešení nainstalované lokálně nebo spouštěné ze sdíleného úložiště. Technologickou podmínkou počítač ve variantě PC desktop, notebook, tablet, pokud je vybaven operačním systémem Windows 10 nebo novějším. Doporučujeme zařízení s dotykovou obrazovkou, k zařízení musí být připojený snímač čárového kódu (většinou se využívá jednoduchý 1D kód formátu Code128), který emuluje klávesnici. Pro identifikaci obsluhy lze variantně použít snímač RFID čipů. Pokud se nepožaduje zadávání textových informací, postačí připojit k zařízení numerickou klávesnici, případně využít klávesnici softwarovou.

Jak vám může odvádění operací pomoct ve výrobě?

  • Zlepšíte sledovatelnost výroby, zmapování aktuálního stavu.
  • Můžete oddělit výrobu různých produktů do samostatných operací, což může pomoci zlepšit tok materiálu.
  • Samostatné operace pro kontrolu kvality zabezpečí, že všechny výrobky budou splňovat požadované standardy.
  • Využít specializovaných dodavatelů pro určité operace formou subdodávky lze snížit náklady na pracovní sílu a vybavení nebo urychlit některé části výroby.
  • Jasná specifikace operací umožňuje vyšší flexibilitu v možnosti rychlé změny nebo úpravy postupu. Můžete rychleji reagovat na změny poptávky nebo potřeby zákazníků.
  • Použijte odvádění operací k automatizaci výrobních procesů. Je možné automaticky generovat pokyny pro výrobní stroje, tím dojde ke zrychlení výrobních operačních časů a hladšímu průběhu výroby.
  • Odvádění operací ušetří čas a peníze, které lze využít k efektivnější výrobě a rozvíjení nových produktů a služeb.

Podrobné informace o tomto rozšíření vám rádi sdělíme. Stačí, když nám dáte vědět.

Vytváříme řešení pro vyšší efektivitu každodenní práce

Komerční smlouvy a Registr smluv

Funkcionalita „Komerční smlouvy“ slouží k evidenci smluvních dokumentů a vybraných parametrů jakýchkoliv smluv. Už nemusíte dohledávat výpovědní lhůtu, už nepromeškáte...

Zobrazit více >>