MES a odvádění operací ve výrobě

MES systémy (Manufacturing Execution Systems) a ERP systémy (Enterprise Resource Planning) jsou dva důležité systémy pro výrobní podniky. MES systémy se zaměřují na řízení a monitorování výrobních procesů, zatímco ERP systémy se zaměřují na řízení podnikových zdrojů.

MES systémy (Manufacturing Execution Systems) a ERP systémy (Enterprise Resource Planning) jsou dva důležité systémy pro výrobní podniky. MES systémy se zaměřují na řízení a monitorování výrobních procesů, zatímco ERP systémy se zaměřují na řízení podnikových zdrojů. Oba systémy MES i ERP mohou být v ideálním případě propojeny tak, aby sdílely data a pracovaly s aktuálními informacemi v reálném čase. To může pomoci výrobní firmě zlepšit efektivitu a koordinaci svých výrobních procesů.

MES, neboli výrobní řídicí systém je software, který pomáhá výrobním podnikům automatizovat a optimalizovat výrobní procesy. MES systémy shromažďují a zpracovávají data z výrobní linky, včetně dat o výrobních strojích, materiálech a pracovnících o jednotlivých výrobních operacích a jejich aktuálním stavu. Tato data lze použít k zobrazení stavu výroby v reálném čase, sledování výkonnosti, identifikaci problémů a provádění úprav pro zlepšení výkonu výroby.

ERP systémy shromažďují a analyzují data z různých zdrojů, včetně prodeje, zásob, výroby a financí. Tato data se používají k řízení podnikových zdrojů, jako jsou výroba, logistika, finance a prodej.

HELIOS iNuvio využívá výhod komplexního informačního systému včetně integrované funkcionality Technické přípravy výroby (TPV) a Řízení výroby. Nemusíte tak hledat další informačním systém pro to, abyste mohli vyrábět. To platí i o integraci MES systému a ERP HELIOS. HELIOS může poskytnout MES systému informace o plánování výroby, které lze použít k optimalizaci výroby. A naopak MES systém může poskytnout ERP systému informace o kvalitě výrobků, o skutečném času jednotlivých operací, o rozpracované výrobě, o zmetkovosti nebo o vedlejších produktech pro další řízení výrobního cyklu. Oba systémy tak slouží zejména k tomu, abyste měli dostatek aktuálních „online“ informací pro další rozhodnutí. Jedním z nezbytných předpokladů pro správnou funkci MES systému je odvádění operací. Odvádění operací ve výrobě je postup, při kterém se výrobní proces rozdělí na jednotlivé úkony, které jsou pak zadávány do výrobního systému. Tento postup má řadu výhod, které mohou výrobním podnikům pomoci zlepšit efektivitu, kvalitu a flexibilitu výroby.

Mezi hlavní výhody odvádění operací ve výrobě patří:

  • Zvýšení efektivity: odvádění operací může pomoci eliminovat zbytečné kroky ve výrobním procesu. Například podnik může oddělit výrobu různých produktů do samostatných operací, což může pomoci zlepšit tok materiálu a informací o stavu rozpracované výroby. Ve výsledku to může vést k úsporám času, nákladů a materiálu.
  • Zlepšení kvality: odvádění operací může pomoci podnikům zlepšit kvalitu svých výrobků zavedením samostatných operací pro kontrolu kvality. Takto je možné zajistit, že všechny výrobky splňují požadované standardy. Evidencí zmetkovosti můžete následně snížit počet chyb ve výrobním procesu. Na zvýšení kvality se může odrazit také vyžadovaná nutnost provádění dané operace pouze kvalifikovaným pracovníkem vyškoleným pro obsluhu daného zařízení – jeho přiřazením a následnou identifikací (např. přihlášení čipem) na konkrétní operaci.
  • Zvýšení flexibility: Odvádění operací může pomoci výrobním podnikům rychle reagovat na změny v poptávce nebo ve výrobních podmínkách, pokud jsou operace v systému flexibilní a snadno upravitelné. To může pomoci výrobním podnikům zůstat konkurenceschopnými v dynamickém tržním prostředí.
  • Zvýšení produktivity: Odvádění operací může pomoci zvýšit produktivitu tím, že pracovníky zbaví neproduktivních úkolů. Podrobným pohledem na jednotlivé úkony lze najít rezervy, a tak optimalizovat celý proces. Například kvalifikovaný pracovník může být přeřazen na jiné úkoly, které využijí lépe jeho dovednosti.
  • Snížení nákladů: Odvádění operací může pomoci snížit náklady tím, že eliminuje plýtvání časem nebo prostředky například tím, že pracovníci nebudou přecházet zbytečně mezi stroj. Případně může podnik využít specializované dodavatele pro určité operace, což může pomoci snížit náklady na pracovní sílu a vybavení.
MES a odvádění operací ve výrobě

Odvádění výrobních operací je komplexním procesem, který vyžaduje pečlivé plánování a následnou implementaci. Je důležité zvážit všechny aspekty výrobního procesu, včetně zdrojů, kapacity a zejména potřeb konkrétní výroby. Pokud je však odvádění operací provedeno správně, může výrobním podnikům pomoci dosáhnout významných zlepšení.